Kontakt

BestService Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 95,
02-457 Warszawa, Polska
tel. +48 22 863 25 55
e-mail: office@bestservice.com.pl

NIP 113-20-65-362
KRS: 0000157156 XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie
Kapitał Zakładowy: 60 000 PLN

NASZA OFERTA